Quy định Hệ thống quạt tăng áp

Quy định Hệ thống quạt tăng áp

Quạt tăng áp để làm gì ?

Hệ thống quạt tăng áp cầu thang hoạt động khi có sự cố hỏa hoạn xảy ra lúc này cảm biến chênh áp cầu thang sẽ làm nhiệm vụ đo áp suất tại cầu thang và áp suất hành lang để điều khiển quạt chạy nhanh hơn hút khói qua bên ngoài qua hệ thống thông gió .

Người thoát hiểm sẽ chạy theo cầu thang thoát hiểm mà không bị khói làm ngạt do quạt thổi làm tăng áp suất cầu thang . hệ thống quạt tăng áp Nếu không có các cảm biến đo chính xác sự chênh áp từ cảm biến chênh áp cầu thang của các khu vực thì hậu quả sẽ rất lớn khi có hỏa hoạn .

Tìm hiểu về các loại Quạt tăng áp thoát hiểm

2.1. Phân loại tăng áp buồng thang máy Quạt tăng áp bộ thoát nạn

Theo mục 2.5 Cầu thang và buồng thang bộ QCVN 06:2010/BXD thì cầu thang và buồng thang bộ dùng để thoát nạn được phân thành các loại như sau:

a) Các loại cầu thang bộ:

+ Loại 1 – cầu thang bên trong nhà, được đặt trong buồng thang;

+ Loại 2 – cầu thang bên trong nhà, để hở;

+ Loại 3 – cầu thang bên ngoài nhà, để hở;

(Để hở tức là không được đặt trong buồng thang).

b) Các loại buồng thang bộ thông thường:

+ L1 – có các lỗ cửa ở tường ngoài trên mỗi tầng (để hở hoặc lắp kính);

+ L2 – được chiếu sáng tự nhiên qua các lỗ ở trên mái (để hở hoặc lắp kính);

Tài liệu tham khảo

Tạp chí KHCN Xây dựng – số 1/2015

QCVN 06:2010/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình.

AS 1668-1:1998. The use of ventilation and airconditioning in Buildings. Part 1: Smoke Control system in multi-compartments buildings.

NFPA 92, 2012 Edition. Standard for Smoke control system. National Fire Protection Association, 2012.

BS 5588-4:1998. 2004 Version. Code of Practice for Fire precaution in design of buildings. Part 4: Smoke control in protected escape routes using pressurization.

NFPA 92, 2012 Edition. Standard for Smoke control system. National Fire Protection Association, 2012.

http://quatthonggionhaxuong.com/nguyen-ly-quat-tang-ap-cau-thang.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *